Alles op gebied van vogels :  AKALA , Birdfood, Dutch.birdfood , PetZoo

liefhebbers van papegaaien en overige vogels  

AKALA

Dagboek van een kweker. Deel1  2000 :  vanaf 1-7-2014 is deze manier van grootbrengen en socialiseren niet meer toegestaan volgens de nieuwe wet “Besluit houders van Dieren” . Het betreft een oud dagboek en wij zijn van mening dat deze methode nog op de website kan blijven staan. 

 

 

Als kweker ben je vaak de eerste stap naar de aanschaf van een papegaai.

Belangrijk vind ik het dat mensen bewust een keuze maken.

Dat mensen eerst veel informatie verzamelen en weten waar ze aan beginnen want een papegaai is niet zomaar een papegaai.

Ze moeten zich verdiepen in de soorten en de voor en nadelen van een papegaai.

Daarnaast is herkomst zeer belangrijk.

Ook de keuze is zeer belangrijk bij de aankoop van een Papegaai

Er zijn wel degelijk verschillen

 

 1 Verschil in gedrag en leefgewoontes van iedere papegaaien soort.

2 Verschil van pop en man  - papegaaien soort.

3 Verschil van dezelfde soorten per nest - hoe zijn ze grootgebracht.

 

Ik heb bewust deze verschillen verdeeld en zal ieder onderdeel met u bespreken. Vandaag komen de grijze roodstaarten aan de orde:

.

De grijze roodstaarten

 

 Zonder meteen diep in te gaan over de herkomst en de soorten van de grijze roodstaarten ga ik u eerder wat vertellen  over het gedrag van deze  papegaaiensoort in de natuur. Om ze beter te kunnen begrijpen. De grijze roodstaarten komen  veel voor in de huiskamer

Dit omdat ze zeer goed kunnen spreken. En daarmee de harten van veel mensen veroveren. Wij kweken vanaf 1979 met de grijze roodstaarten Vanaf die tijd hebben we in de huiskamer ook altijd een grijze roodstaart gehad .In het begin altijd meer dan twee om hun gedrag te opserveren en nu hebben we onze Max en Noa een pop en man en daarmee leer ik dagelijks over het gedrag van de grijze roodstaarten in de huiskamer. Wat verschillend is als in de kweek. Onze eerste kweek vogel ging naar de huiskamer in 1983 en nog steeds kweken we zowel voor de kweek als voor de huiskamer. Wij houden meestal wel  contact met deze mensen en leren ook hier weer van veel om een steeds betere leefomgeving te creëren voor onze eigen  kuikens.

 

Natuur

 In de natuur leven de grijze roodstaarten veelal in groep verband.

Zoals veel papegaaien soorten eten ,slapen, en leven ze samen in een ruime omgeving omringd door de veiligheid van veel groen bomen en bladeren en hun soortgenoten die bij gevaar elkaar laten weten dat het tijd is te schuilen of te vluchten. Ze leven in en rond palmbomen en aan de bosranden waar ze gezamenlijk ook op zoek gaan naar voedsel en water . Ze eten ook van de grond,zoeken daar naar kalk en aarde  om hun dieet te neutraliseren . Vaak is aan de grond eten een bedreiging voor ze,maar omdat ze met zo velen dit doen beschermen ze elkaar door dat ze massaal naar deze plaatsen gaan. Ze leven vaak paarsgewijs en zijn zeer trouw aan elkaar. Een grijze roodstaart papegaai vind het fijn veel te bijten op hout en takken Ze  kunnen dit uren doen op de dag. Zelfs de jongen papegaaien zie je vaak al snel bijten op hout. Waarschijnlijk vinden ze de sappen in de takken een heerlijkheid. Ze leven in een vochtrijke omgeving en ze zijn nogal schuw van aard en ontwijken de bewoonde omgeving. Dit heeft ook zijn redenen want de mens behoord tot een van de de vijanden van deze dieren. Vroeger werd er gejaagd op ze voor voeding en veren al is dat wat langer geleden .

Jaren lang is er ook jacht op de grijze roodstaarten geweest voor de verkoop en de eerste van deze soort zijn dan ook via de wildvang in Nederland gekomen en helaas gebeurt dit nog steeds . En ik denk dan ook dat het niet zo lang meer duurt of ook deze soort komt op de  lijst van bedreigde soorten te staan. Een van de manieren om zich te beschermen tegen de mens is hun schreeuwen en een soort alarm gil. Ze kunnen echt veel geluiden geven en fluiten puur om elkaar te waarschuwen Deze fluit komt in de huiskamer wel eens vaak voor en word als snel de scheidsrechters fluit genoemd ,maar het is een waarschuwing fluit. Om dat het vliegers zijn zal je moeten realiseren dat een grijze roodstaart vaker de vleugels wil spreiden en zo zelfs in een stilstaande houding vliegt om in conditie te blijven. Ze zijn zeer intelligent en zeer actief en dit is te begrijpen als je weet dat ze in de natuur altijd alert moeten zijn. Dat heeft door de tijd heen in hun instinkt  een onderdeel van hun karakter gevormd. Worden ze belemmert in hun kunnen dan worden ze vaak nerveus en angstig en stressig . Dit zie je niet in de natuur maar wel steeds meer in de huiskamer omdat ze vaak de grijze roodstaart en zijn gedrag niet begrijpen. Van nature is hun karakter juist sterk.

 

Voeding

 De grijze roodstaarten zo zeggen wij altijd eten alles .Ze eten in de natuur meest vruchten en zaden fruit en noten bessen en nectar . In de natuur moeten ze soms lang vliegen om een veilig plaats te zoeken om dit te eten. In onze huiskamer is dit alles anders ,daar is er de voeding altijd voorradig en zal een papegaai ook vaker een keuze maken uit het aangeboden voer waardoor ze  aleen eten wat lekker is in plaats van gezond Dat is aan U omdat zodanig te geven dat ze verplicht worden variërend te eten en gezond. In de natuur kan het gebeuren dat ze periodes een en dezelfde soorten van vruchten eten omdat er geen andere aanwezig zijn  en dat compenseren ze later maar ze zullen zeker veel variatie toepassen als er aanbod is.

In huis kan daar rekening mee gehouden worden Daarom zeg ik een grijze roodstaart eet alles .Hij moet dit dan wel aangeboden worden en liefs vanaf zijn kuikentijd en dat hij als hij zelfstandig is ook alles leert eten. Ze ruiken en proeven en voelen met de snavel of tong en maken een keuze. Ze leren kleur herkennen en ze leren smaak ontwikkelen. Belangrijk dat dit vanaf zijn eerste levensmaanden mee gegeven word Ook spelen ze met voeding in de natuur kan een blad van een boom voer zijn , maar ook de mogelijkheid voor het nemen van een  douche .In de huiskamer of kweek zien we dat een grijze roodstaart zich wel eens wast met een blad sla  .Hij eet het niet maar gebruikt het voor water opvang en douche Zo slim kunnen ze zijn . Vaak zie je dat ze een bel gebruiken om water te scheppen Dat is instinkt  om alles te gebruiken wat de natuur je aanbied. Wij geven naast o. a zaden fruit groentes noten en ei voeren ook de kiemzaden aan de grijze roodstaarten Hierin bevinden zich zeer veel goede vitamine en dan maakt het dan ook de meest gezonde voeding. Men moet wel weten dat al het  verse voer met name de kiemzaden zeer zeker goed gewassen en gespoeld moeten worden ivm schimmels Daar zijn ze erg gevoelig voor. Pinda’s zijn uit ten boze wegen de toxine in de pinda die op lager termijn een grote beschadiging in de lever geeft. Grijze roodstaarten zijn dol op gierst en maïs .In de natuur zullen kuikens dat ok vaak als eerste eten  of aangeboden krijgen van de ouders,en daarom als we kuikens hebben geven dat als eerste stap naar zelfstandigheid. Veel aanbod van takken van fruit bomen en wilgen takken zijn een must voor de grijze roodstaarten. Zoals ik reeds vertelde is het hout  niet alleen belangrijk voor te spelen en verschuren maar ook voor het uit mergelen van sappen. Ze zijn er uren mee bezig en dit geeft een deel van de dag vertier. Dat vinden we van voeding ook  Voeding is meer dan eten aleen , het is ook spelen ruiken voelen  proeven en ontdekken .Neem nu bvb het kraken van een noot  Het breken en verscheuren van een fruit of wilgentak  Het verpletteren van fruit of uithalen van zaadjes uit vruchten .  Het steeds opnieuw ontdekken van  manieren van eten dit samen is een kleine dagtaak . Daar maken ze veel gebruik van en zal voor hun een dagelijkse bezigheid therapie zijn

 

 Kweek of  Huiskamer 

 Natuurlijk zit er verschil hoe een grijze roodstaart zijn leven begint  Het verschil begint al bij het uitkomen van het ei. 

Er is een groot verschil waneer een ei uitkomt bij de ouders of uit een broedmachine. Het heeft wel degelijk verschillen.

Een kuiken wat bij de ouders grootgebracht word leert vanaf zijn geboorte de gewoontes van de ouders aan. 

Dit is een belangrijke fase .Zelf vinden we dat het aller beste dat de ouder de kuikens zelf groot brengen.

Zo leren ze als ze met meerdere zijn in een nest  te vechten voor eten Moeder voert aleen de sterkste. Dit gedrag nemen ze mee en zullen meer “vechten” voor het geen ze willen hebben . Kuikens in een nest voelen de geborgenheid van ouders en nestelingen .Ze steunen elkaar door dik en dun .Ze houden via de nek elkaar stevig vast en geven zo een krachtig geheel en zo maken ze elkaar sterkt om als de krop van de pop komt opwaarts te bewegen en te kunnen eten.  Ze leren ruiken  proeven en voelen alles in het nest  wat moeder hun leert. Ze  worden geleerd zich te gedragen in de blok anders neemt moeders maatregelen en die kunnen soms  tot het uiterste gaan. uit. 

Ze nemen  ook het gedrag van de ouders over het schreeuwen het bijten het voeren ,de verzorging van de veren en hun brutaliteit en hun kennis. Ze leren  te kruipen klimmen en te vliegen en vliegen meestal in de natuur met de 9-10  weken  uit Waneer er meerdere nestjongen zijn is dat eerder  en is een kuiken aleen vliegt het later uit .Dan al is er een verschil in sterkte en socialiseren. Ouders voeren dan nog enkele weken na . Rond e15 weken zijn de meeste wel zelfstandig. En als ze eerder uitvliegen en er geen moeder is zal je zien dat de kracht van de kuikens groot is en zich zelf wel degelijk in leven kan houden  Hun  vechtlust en sterkte karakter  laat zien dat het doorzetters zijn . Ze zijn snel en leren ook snel te overleven. Dit sterke karakter  is dan vaak een probleem om uitgevlogen kuikens in de huiskamer te leren om te gaan met de menselijke regeltjes . Maar ik ben er van overtuigd dat ieder papegaai die jong is met veel liefde en geduld een tamme huiskamer vogel kan zijn Natuur uitgevlogen kuikens zijn de beste maatjes in de kweek.

 

Zo anders met een couveuse kuiken wat zijn eten krijgt zonder gevecht. Voorop gesteld dat deze kuikens aleen in noodsituaties uitgehaald worden

Als er bvb geplukt wordt of de ouders eten de kuikens op. Dan komen kuikens in de couveuse terecht en worden met de hand groot gebracht

In de couveuse krijgt het kuiken alles gepresenteerd en zo is de mens voor dit kuiken hun leermeester  waardoor dit kuiken makkelijker de stap zet naar  de mens. Hij weet niet beter en kan zich veel beter handhaven als ze een leven in de huiskamer tegemoet gaan. Maar wij als kweker en u als toekomstige eigenaar moeten wel degelijk even de  wetten der natuur in acht nemen met het groot brengen van een kuiken. Onze taak is het ,ze goed te socialiseren ook met andere vogels Ze moeten leren vogel te zijn om een goed  leven te krijgen.  Het beste is om ze nooit aleen te houden in de kuiken tijd maar samen met ander kuikens het beste van een soort ,maar alles is beter dan alleen  groot te worden. Samen zijn is leren van elkaar en accepteren dat men moet delen en soms moet vechten voor je bestaan. Je moet een plaatsje zoeken in je flock en dat begint al vanaf dag 1.

Wij halen de grijze roodstaarten veel later uit dan bvb de edel papegaaien  Het beste is tussen de 6 en 8 weken. Vooropgesteld is dat ze goed in de veren moeten zitten dat is een belangrijke fase van tijd.  dan hebben ze al geleed van de ouders hoe ze zich moeten pluimen. Grijze roodstaarten zijn minder agressief als kuiken en ze zijn makkelijker te socialiseren de eerste maanden. Wij  leren ze meteen na het uithalen socialiseren met de mensen en de dieren in huis . Ze leren dat dit geen vijanden zijn maar vrienden. Ze leren de leefregels ze leren klimmen en vliegen in de omgeving waarin ze leven met speelgoed speelboom en een grote volière  Ze leren niet bang te zijn en worden dan meteen opgevoed door de personen die hun verdere leven zo belangrijk voor ze zijn Ze leren dat mens en dier samen gaan. Daardoor is er minder stres en minder natuurlijk  gedrag  “af te leren” . Omdat ze vanaf dag een de mens als vrienden zien.  Dit maakt de acceptatie van hun leven in de huiskamer makkelijker en begrijpelijker. Want ze zijn slim.

 

Verschil van uitvliegend  en met de hand groot gebrachte grijze roodstaart kuikens

 Zo anders is dus het gedrag als we praten van de handopfok of de natuurbroed. Maar als we eerlijk zijn is dat verschil zeer belangrijk.

Wat is de planning kweken we met de vogel of houden we hem /haar als huisdier in de huiskamer en houden we een of meerder vogels in huis van een de zelfde soort of een andere soort Ja belangrijke vragen voor u. Want deze eerste keuze is ook de keuze welk kuiken u koopt .Voor de kweek adviseren we een natuur broed. Wat niet wegneemt dat met handopfok ook gekweekt kan worden, maar dit geeft altijd meer problemen omdat ze de eerste belangrijke lessen van de ouders niet mee gekregen hebben . maar meer op de mens gericht opgevoed zijn. Maar de instincten zitten er in en zullen na een tijd als ze onder vogels zijn weer geheel terug komen. Je kan dan ook kiezen voor gedeeltelijk handopfok.

Dus als we uithalen met de 7-8  weken. Krijg je een andere vogel die we geheel voorbereiden op een leven in de huiskamer.

Een vogel uit de couveuse is vaak al een nood oplossing van de kweker en  als alles goed gaat en deze kuikens zijn gezond zijn dan is dit een speciaal kuikentje wat de mens als bijna gelijke ziet ,maar toch zijn instinken gebruiken gaat en een echte grijze roodstaart gaat worden. Voor in de huiskamer is de grijze roodstaart die met de hand is grootgebracht na de 8 weken tot de 13 weken het beste. We leren ze om te gaan met de mens en zijn leefomgeving .Socialisering is van groot belang en met de kennis in en om het huis waar hij in gaat leven.  

 

Pop en man

 Natuurlijk is er verschil van pop en man Zo niet meteen zichtbaar maar wel degelijk aanwezig .Naast de kenmerken : als dat de pop lichter is dan de man. De man groter is dan de pop. De pop een kleiner hoofd heeft en ronder dan de man. Dat  de slapennen van de man donkerder zijn en over de staart vallen ,en dat de pop de ogen niet zo eclips zijn maar ook ronder ,  is er ook een verschil in gedrag. De mannen zijn zeker dominanter dan de poppen Dat komt voort uit hun natuur. Omdat ze alle gelijk van kleur zijn en moeilijk te onderscheiden  is dat gedrag een duidelijk verschil wat aantoonbaar is.  Dat dominante gedrag  staat voor beschermer en  mannelijk. Beidde hebben broed gedrag  Maar de pop legt eitjes en maakt een nestje en de man is in deze periodes veel waakzamer en alerter en de beschermer. Hij zorgt echt voor de pop. De man zal vaker voor de pop zitten en zich op de voorgrond begeven. In de huiskamer zal een pop vaker nerveuzer zijn en drukker  terwijl de mannen rustiger zijn , waakzamer en zich een duidelijke houding weten te geven De poppen vragen meer aandacht en zijn sneller afgeleid doordat ze vaak alles willen meemaken en willen zien en daardoor een beetje onzeker en nerveus  en opgejaagd zijn.  Ze kunnen ook zeer actief en heftig met speelgoed spelen terwijl een man dat van een afstand eerst eens even bekijkt en met meer rust ieder opstakel benaderd.  Poppen praten over het algemeen sneller omdat ze meer gedreven zijn. Ze willen er veel vaker bij horen dan de mannen. Toch ben ik van mening met een goede opvoeding dat  ze beidde zeer goed  hun plaats weten te veroveren in de huiskamer   Ik geloof niet dan mannen naar mannen trekken of poppen naar poppen of poppen naar mannen  of ga zo door. Nee het is allemaal de manier van opvoeding en waarmee breng je het kuiken groot. Het is belangrijk uw  vogel de  zekerheid  en het vertrouwen te geven   dat hij verdiend en daarnaast respect ,zodat ze zich ook als vogel kunnen plaatsen als lid van het gezin. U bent dan hun leefgroep en zeer belangrijk voor ze. Door consequent te zijn en de vogels volgens de regels op te voeden geeft u rust en zekerheid en veiligheid en daarmee een goed leefomgeving.  Doordat het sociale dieren zijn en vaak aleen gehouden worden zullen ze wel vaker het gemis opzoeken bij de mens die op dat moment  zijn leefomgeving bepaald. Maar een mens kan nooit het partner gemis opvangen, een mens blijft een maatje.

 

Nest gedrag

 

Als we spreken van  pop en man dan spreken we ook over paren en daarbij komt nestgedrag ook aan de pas. In de natuur is dit vanzelfsprekend . Daar vormen ze samen jaren een paar en ze leven dan gezamenlijk in groepsverband.

Maar in huis is er vaak maar een papegaai en vergist u niet dan ook komen deze gevoelens naar boven. Een pop die een ei legt op de bodem van de kooi komt vaker voor dan u denkt. Dit is een wezenlijk verschil tussen de pop en de man omdat dit als een probleem gezien word en de man zijn gedrag word vaak niet gezien. De pop die een ei legt ziet vaak in U een partner en daarom kan de behoefte bevorderd worden zonder dat u dit merkt. Een papegaai moet altijd uw maatje zijn niet uw partner -  dat kan niet  U spreekt zijn lichaam taal niet en u bent een mens en geen vogel, en vaak als de band te close is of te menselijk dan krijgen we problemen als deze .Let hier op

Bevorder dit gedrag niet Aai uw papegaai in deze periodes niet over de rug naar de staart of laat hem – haar geen voer ophalen naar u toe 

Zorg altijd dat er een verschil is tussen mens en dier. Laat uw dier ook dier zijn. Geen knuffeldier. U wekt hierbij de hormonen op en daarbij de bijhorende symptomen . Het lijkt leuk maar leid tot frustraties voor zowel U als u dier. Want bij deze symptomen komt ook het gedrag als schreeuwen en bijten.  wat in de natuur een normaal gedrag naar de partner is en totaal niet begrepen word door de mens. Geef een papegaai aleen geen broedblok ,stimuleer deze gevoelens niet. Vaak kunnen poppen als mannen gaan graven in de kooi op de bodem krijgen ze dan de neiging een nest te bouwen. Zorg dan voor afleiding bvb  meer takken ander speelgoed , geef in deze periodes geen eivoer wat de hormonen zal stimuleren .

Herken het gedrag van de papegaai en weet wat u moet doen.  Leer zijn gedrag te lezen en laat hem altijd een papegaai zijn.

Heeft u een man en pop in huis dan is het een keuze  om er tzt een broedblok bij te hangen wat natuurlijk het broedgedrag stimuleert en wat ook eieren tot gevolg kan hebben en wellicht kuikens. Als u deze stap zet , bereid u dan goed voor doe dit niet zomaar. Want daarbij horen weer de symptomen van het partnerschap bij als : het schreeuwen en bijten het  verzamelen van hout en het naar elkaar toe trekken in plaats van naar de mens. Het macho gedrag van de man wat soms ook agressief kan zijn beschermend  voor de pop.  Twee mannen of  twee poppen samen kan ook.

Dat gaat ook meestal goed omdat het toch dieren zijn die van uit de natuur zeer sociaal zijn en in groep verband leven.

 

Spreken

 Een van de redenen dat de mens is “gevallen” voor de grijze roodstaarten is dat ze kunnen spreken Al de kromsnavels kunnen spreken in principe maar de grijze roodstaart is hierin toch wel de keizer. Daarnaast door zijn intelligentie en dit te combineren lijkt het of we met kleine mensjes van doen hebben.  Dat is echter niet zo.  In de natuur communiceren ze met geluiden en behoren ze tot de groep door diverse fluit tonen en geluiden. In een gezin wil de grijze roodstaart ook niets liever dan er bij horen en dan is het spreken de eerste zet tot communicatie en erbij horen.

Het geeft ze een reden dit meer en meer te doen Het levert namelijk op dat ze deel maken uit het gezin. Ik denk dat de reden dat ze praten  ook is dat ze een beter leven krijgen daardoor Ze weten dit precies We kennen allemaal de papegaaien die niets zeggen en eindigen in een kooi en er niet of nooit uit mogen. Maar de praters krijgen aandacht ze mogen er uit en horen erbij .Dus ze halen veel voordeel uit hun manier van communiceren.

Mensen vallen wel voor deze verleiding. Grijze roodstaarten hebben een groot woordenschat en ze zullen altijd de mens versteld doen staan.  De Amerikaanse onderzoeker Dr Irene Pepperberg  heeft met haar Alex zeer belangrijke onderzoeken kunnen doen waar wij en de hele dierenwereld van kan leren . Alex kan diverse kleuren onderscheiden  weet wat hout is of papier kurk of steen hard en zacht. Hij weet wat ja of nee betekend en hij kan vormen onderscheiden. Zeer veel informatie is vrijgekomen tijden de studie van Alex.  Naast Alex heeft Dr Irene Pepperberg nu ook andere grijze roodstaarten in haar trainingsprogramma en ze maken evenals Alex de zelfde vorderingen We komen dan ook zeer zeker later terug op Dr  Irene Pepperberg zodat we u meer kunnen vertellen over haar studies met deze grijze roodstaarten . Coco zal een congres bezoeken waar Dr Irene Pepperberg een lezing zal gaan geven.  Wat een feit is dat is dat e zeer intelligent zijn en ze kunne goed spreken . Wat ze natuurlijk wel van de mens geleerd hebben en waarvan ik denk dat dit is om er zelf een beter leven door te krijgen.

 

Maar bvb wilgentakjes / balderen/ de rietjes  vinden ze na al die jaren nog steeds niet leuk ..Alles van rvs (ik denk omdat het glimt) vinden ze meteen leuk en gaan meteen aan de schroefjes en moeren draaien.

De rvs korf vinden ze geweldig en de schommel is een hot item hier. Veranderingen vinden ze hier minder leuk en ik verander ook niet meer per week of maand maar eens in de  3  maanden. Laat altijd de schommel hangen. En doe er altijd zoek naar eten speelgoed bij. (verrijking). Ook zijn ze allemaal  in  de rui. Wat betekend dat de tijd gaat komen dat broedsgedrag in aantocht is . Max is langzaam broeds aan het worden evenals pipo. De mannen komen in de “mood” maar de poppen weten er geen raad mee. Die zijn de rumoerige boys een beetje zat dus is het hier regelmatig herrie in de tent. Pipo en lara zijn pop en man maar absoluut geen koppel . Vraag me af of ze wel vriendjes zijn .Ze leven samen in een kooi dat staat vast. Max en Noa daarentegen zijn gekoppeld .

Voer bestellen