Alles op gebied van vogels :  AKALA , Birdfood, Dutch.birdfood , PetZoo

liefhebbers van papegaaien en overige vogels  

AKALA

Aanschaf

Het aanschaffen van een papegaai is niet een impulsieve actie. Het is vaak  minder eenvoudig als dat je op het eerste gezicht zou denken

Je kan er voor sparen maar je moet er ook veel tijd in steken. Lees boeken en verdiep je in de papegaaien, Want wat ga je kopen. Wat past het best in uw gezin. Het is  toch verstandig om de voor en nadelen van het houden van een papegaai eens op een rijtje te zetten en dan pas besluiten om tot aanschaf over te gaan.

Enkel voorbeelden

 Papegaaien kunnen veel geluid maken In de natuur is dit vaak een kwestie van leven en dood, maar ook een herkenning van" hè hier ben ik". In de natuur is dit een manier om te communiceren.  Papegaaien zijn vogels die aandacht nodig hebben en intelligent zijn. Dus niet in een kooi gezet kunnen worden en vervolgens niet naar om kijken, dat geeft stres en problemen. Ze zijn actief  kunnen vliegen, fluiten en zelfs spreken. Papegaaien hebben stof, dus mensen met astma kunnen daar problemen mee krijgen. Gaat u op vakantie, dan kan de papegaai niet alleen achter blijven. Hij mag mee of er komt iemand in huis die op hem past. Allemaal dingen waar we rekening mee moeten houden voor we een papegaai gaan kopen.  Wanneer men goed nagedacht heeft dan kunnen papegaaien ons leven verrijken voor een zeer lange tijd, want ze worden oud. Ik zeg maar zo: Het zijn vrienden voor het leven. 

Hun imiteren van onze taal maakt dat we de papegaai snel als een gelijke zien in het gezin, ze zijn, als ze goed zijn opgevoed, vriendelijk en passen zich aan het gezin aan. Natuurlijk is het belangrijk dat u een papegaai koopt die past in uw gezin. Dus lees de informatie op onze site  over de verschillende papegaaien, kaketoes en ara's goed door. Als intro hebben we een geschreven stukje van Natascha Snelder die ons eerst uitlegt op haar manier wat er vooraf gaat en waar je op moet letten bij het kopen van een papegaai.

Koop nooit een papegaai!

Door Natascha Snelder

Dat klinkt lekker: een papegaaienliefhebber en -kweker die een artikel plaatst met de kop dat je nooit een papegaai moet kopen. ‘Die kan binnenkort wel inpakken’, hoor ik u denken. Niets is minder waar. Natuurlijk moet de titel nog afgemaakt worden. Ik ben zeker niet tegen het (ver)kopen van papegaaien, tenzij... En wat ik onder dat ‘tenzij’ verstaan, lees je in dit artikel.

 

Ellende voorkomen

Het belang van goede voorlichting aan liefhebbers van papegaaien blijkt met de dag toe te nemen. Helaas worden papegaaienhouders, -kwekers en belangenverenigingen bijna dagelijks geconfronteerd met situaties waarin de aanschaf van een papegaai niet leidde tot een leuke relatie tussen mens en dier maar een hoop ellende en narigheid. Meestal niet veroorzaakt door het lieve vogeltje zelf, maar door een slechte voorbereiding bij de aankoop door koper én onwetendheid of opzettelijke misleiding door de verkoper. Begrijp me niet verkeerd: ik wil zeker niet alle kopers en verkopers over één kam scheren, maar dit artikel gaat erom u bewust te maken van de ‘gevaren’ die kleven aan het kopen van een papegaai. Alles met de bedoeling u een gezonde, leuke vogel te laten kopen. Een vogel die daadwerkelijk is wat de verkoper aangaf. Een vogel die gezond is en geen gevaar oplevert voor eventuele andere vogels die je al hebt. Een vogel die aan alle verwachtingen voldoet. Een vogel die vele jaren plezier na de aanschaf betekent.

 

Zonder op alle afzonderlijke gevallen in te gaan, een kleine greep uit de miskopen die op vogelgebied kunnen gebeuren:

· Een koppel vogels kopen met kuikens en al in het broedblok erbij. Kuikens blijken beiden besmet te zijn met Snavel- en Veerrot en het ‘ouderkoppel’ blijkt uit 2 mannen te bestaan!

· ‘Jonge’ grijze roodstaart kopen die achteraf door dierenarts op minstens 6 jaar en behoorlijk broedrijp wordt geschat.

· Koppel kaketoes blijkt achteraf broer en zus te zijn.

· Parkietje kopen, bij andere vogels plaatsen die vervolgens met PBFD worden besmet. Parkietje was niet getest of in quarantaine geplaatst. Uiteindelijke verliespost bestond uit het (meermaals) testen van alle vogels en het verlies van enkele grote papegaaien.

Papegaai heeft ring om maar dat blijkt na aankoop een knijpring in plaats van een naadloos gesloten voetring te zijn.

 

Goede voorlichting

Vogelverenigingen proberen haar leden (en niet-leden via beurzen en internetsites) bewust te maken van het belang van een gedegen, goed voorbereide aankoop. Er zijn bonden die voorbeelden aangeven voor een aankoopcontract. Koper en verkoper kunnen dit gezamenlijk opstellen en ondertekenen. Daarnaast geven liefhebbers telefonisch en via e-mail aspirant-kopers zo goed mogelijk advies en begeleiding.

Helaas worden deskundigen om advies gevraagd als het al te laat is. De koop is gesloten, het vaak jonge papegaaitje al in huis genomen, blijkt achteraf ziek te zijn en meestal is de vogel al dood voordat men bij een deskundige of een dierenarts terecht komt. Dat is jammer. Niet omdat dit artikel uw oplossing is tegen een miskoop, maar we kunnen wel tips en adviezen meegeven waardoor de risico’s afnemen. Achteraf is vaak alleen nog maar de tip om juridisch advies in te winnen mogelijk.

 

Een misverstand

Er wordt nogal eens gedacht dat het een kwaliteitswaarde is als een kweker aangeeft lid te zijn van een vogelvereniging of vogelbond. Als hij adverteert in een tijdschrift bijvoorbeeld. Dit is absoluut een misverstand. De meeste verenigingen en bonden kunnen hun leden niet screenen. En dus is een dergelijk lidmaatschap van generlei kwaliteitswaarde. Vaak kan men wel een lid weigeren of royeren als er aantoonbaar sprake is van illegale praktijken (na gerechtelijke uitspraak). Rondvragen of rondbellen binnen een lokale vogelvereniging of via een landelijke bond kan wel degelijk helpen bij vragen of zorgen voor serieuze adressen om een jonge papegaai aan te schaffen.

 

Koop nooit, tenzij...

Oké, je hebt je niet laten afschrikken door het bovenstaande. Dan wil je natuurlijk weten wat er komt na “koop nooit een papegaai, tenzij...”.

Onderstaande tips gelden zeker niet alleen voor mensen die voor het eerst een papegaai aanschaffen, maar ook voor liefhebbers die al een of meerdere vogels hebben. Want juist als je al meerdere vogels hebt, neemt het risico toe met elke nieuwe aankoop die je doet. Want als er dan iets mis is met de nieuwe vogel, kan dat (grote) gevolgen hebben voor de vogels die er al zijn. Al betreft het bijvoorbeeld maar zo’n klein onschuldig parkietje dat je erbij koopt...

 

Daarom de volgende tips die horen bij ‘ koop nooit, tenzij’:

1. Stel altijd, samen met de verkoper, een aankoopcontract op waarin duidelijk staat

waar de koop om gaat (identificeerbare vogels: ring- of chipnummers), wie wat doet

(bijvoorbeeld vogel laten testen bij vogeldierenarts), wat ieders rechten en

plichten zijn (bijv. quarantaine), wat er gebeurt als er iets mis is met de vogel

en welke kosten met de transactie gemoeid zijn. Dit contract kunt u naar eigen wensen aanvullen / wijzigen, maar het geeft beide partijen een goede basis.

 

2. Geef oren en ogen goed de kost bij de verkoper. Staat de situatie waarin de vogels

zitten je niet aan, koop dan niet! Koop nooit een vogel omdat hij er zo zielig uitziet of

omdat hij zo slecht zit! Een vogel moet er 300% gezond uitzien, vrolijk, schoon en actief.

Maar ook de rest moet goed zijn: nette huisvesting, ruime kooien, etc. De verkoper moet

genegen zijn je van alle informatie te voorzien die je hebben wilt. Je moet het gevoel krijgen hier ook na de aankoop nog eens aan te kunnen kloppen voor advies, vragen, uitleg of toelichting.

En dus ook het gevoel dat je hier nog terug kunt komen als er na de aankoop iets NIET goed blijkt te zijn met de vogel...

 

3. Laat een papegaai nooit (ongezien) bij je thuis afleveren. Zorg ervoor dat je de situatie ter plekke hebt gezien zodat je weet waar de vogels vandaan komen. Ga eventueel eerst alleen kijken (moeilijk!) maar koop pas bij het tweede bezoek. Sommige verkopers eisen dit ook van de kopers van hun vogels zodat zij weten dat het geen opwelling is.

Check zo nodig of de verkoper in het telefoonboek op hetzelfde adres genoemd wordt zodat je later zeker weet dat je op het huisadres van de betreffende verkoper bent geweest of dat de naam klopt.

 

4. Een plaats waar veel papegaaien bij elkaar zitten, is een extra risico. Het biedt  natuurlijk meer keuze, maar wees je ervan bewust dat de risico’s rondom besmettelijke ziektes toenemen als er meerdere papegaaien bij elkaar in één ruimte worden gehouden.

 

5. Plan zo snel mogelijk een aankoopkeuring (als een soort van APK) bij een vogeldierenarts. Het liefst op de terugweg als je de vogel hebt gekocht. Vooraf afspreken dus. Zodat de vogel nog niet bij je thuis is geweest en zodat de vogel niet nog een keer apart mee hoeft.

 

6. Laat ook in het aankoopcontract vast leggen dat je deze aankoopkeuring laat doen, bij

welke vogeldierenarts, de datum en waarop je de vogel laat onderzoeken. Denk, naast een algemeen gezondheidsonderzoek natuurlijk ook altijd aan PBFD (Snavel- en Veerrot), Polyoma PDD en  Chlamydia.

Zelfs bij de aanschaf van "goedkope" papegaaien, dwergpapegaaien of parkieten kan het

laten testen van de nieuwe vogel gewenst zijn. Vooral als je al meerdere vogels in huis heeft. Want stel dat de nieuwe parkiet toch ziek blijkt te zijn en na thuiskomst binnen no time alle andere vogels besmet? Dan kan de schade uiteindelijk vele malen de waarde van de parkiet EN de kosten van de testen overtreffen! 

 

7. Zet de nieuwe vogel thuis apart van andere vogels. Wacht eerst de uitslagen van de testen af en vraag de dierenarts om advies voor de lengte van de quarantaine. Dit is afhankelijk van de testuitslagen, de andere vogels e.d. Over het algemeen kan 6 weken aangehouden worden als zekere termijn voor een quarantaine.

 

8. Wees er absoluut zeker van dat je goede afspraken met de verkoper kunt maken. Iemand die voor de verkoop al moeilijk bereikbaar is, slecht afspraken nakomt, weinig genegen is om de vogels te laten zien, zal na de verkoop waarschijnlijk ook niet makkelijk zijn als het op 'nazorg' aankomt.

 

9. "Goedkoop is duurkoop". Ook dit geldt helaas vaak in de papegaaienwereld. Wees er zeker van dat u zich verdiept heeft in de normale prijzen die gelden voor de papegaaiensoort waarin je geïnteresseerd bent (dus ruim VOOR de aankoop!). Ga uit van vogels met vaste voetringen, hier gekweekt, zelfstandig etend. Goedkope vogels of vogels die zelfs thuis worden gebracht, zijn verdacht. Het kan hier makkelijk gaan om illegale of legale wildvang of bijvoorbeeld zeer jonge kuikens die in grote centra worden groot gebracht. Zorg ervoor dat je de vogels in hun eigen omgeving kunt zien voor de koop.

 

10. Zorg voor een geringde vogel of een vogel die identificeerbaar is met een elektronische chip. Let op: er zit verschil tussen deze registratiemethoden. Natuurlijk krijgt een vogel met een chip wel een uniek registratienummer en is daardoor altijd te traceren, maar het is géén bewijs van geboorte in gevangenschap. Een chip kan altijd nog in het lichaam van de vogel worden aangebracht. Een ‘knijpring’ is een ring die niet helemaal gesloten is. Zo’n ring kan altijd nog om de poot van een vogel worden aangebracht. Dus ook bij een volwassen vogel die geïmporteerd is. Een knijpring is dus ook géén bewijs van geboorte in gevangenschap.

Een vaste, naadloos gesloten, voetring kan alleen in de eerste 2 - 3 weken om de poot van het kuiken worden geschoven. Dat is het enige bewijs van kweek in gevangenschap. Kijk ook goed naar de gegevens op de gesloten voetring. Vaak is hierop de afkorting van de uitgevende vogelbond te vinden, het jaartal van geboorte van de vogel, het nummer van de kweker en een volgnummer van de vogel.

 

11. Koop geen babypapegaaien  (. Dit is momenteel verboden bij de wet. = vogels die nog niet zelf kunnen eten te verkopen  ). Vogels dus die nog pap moeten krijgen. Het is absoluut niet noodzakelijk om een vogel nog pap te voeren om hem tam te krijgen. Dat is onzin. Dat kan ook makkelijk nog wanneer een jonge vogel wel zelf zijn eten kan eten! Een vogel die net zelf kan eten heeft een leeftijd waarop hij veranderingen veel beter aankan. Deze vogels zijn 'geestelijk' beter in staat met veranderingen om te gaan. Dus met een verhuizing, andere eigenaar, andere omgeving, reis, etc. Een te jonge papegaai bouwt hierbij zeer veel stress op en dat geeft bepaalde ziektekiemen de kans om door te zetten in het lijfje dat al zijn aandacht en energie richt op de stress.

 

12. Probeer zoveel mogelijk over de vogelsoort te lezen zodat je bijvoorbeeld ook weet of een jonge vogel op uiterlijke kenmerken te onderscheiden is van een volwassen exemplaar. Een jonge Grijze roodstaart bijvoorbeeld heeft een hele donkere iris die langzaam aan geel kleurt. Als je dat weet, loop je niet het risico een volwassen vogel mee te nemen in de veronderstelling een jong ding te kopen.

 

13. Praat ruim voor de aanschaf met zoveel mogelijk kwekers en liefhebbers van de papegaaiensoort waarin je geïnteresseerd bent. Hoor niet alleen de positieve maar ook de negatieve kanten van een soort, want natuurlijk zijn die er ook altijd wel. Wees je goed bewust van de eisen die een papegaai aan zijn omgeving stelt. En probeer aankoopadressen te checken bij liefhebbers.

 

14. En als laatste: het blijft levende have, het blijft een branche waarin veel geld omgaat, dus blijf met beide benen op de grond. Koop bewust en ga niet over een nacht ijs. Probeer zoveel mogelijk risico's uit te sluiten. Maak schriftelijke afspraken, ga direct naar de vogeldierenarts en hanteer een goede quarantaine.

 

Handel

Zoals bij alle handel in levende have, gaat het hier om geld en vaak nog om behoorlijk grove bedragen ook. Dit trekt veel mensen aan. Zowel goede als kwade. Waarmee zeker niet gezegd is dat elke ‘handelaar’ slecht is. Soms is de lijn tussen ‘hobbykweker’ en commerciële handelaar zeer dun en ook bij hobbykwekers treffen we helaas lieden aan die het niet zo nauw nemen met verkoop van zieke of foute papegaaien.

In de hondenwereld zien we veel zogenoemde broodfokkers. Commerciële mensen die hun dagelijks brood verdienen met het fokken én verkopen van zoveel mogelijk honden. Zij richten zich daarbij op de meest favoriete hondenrassen en proberen er daar zoveel mogelijk in zo kort mogelijke tijd van te verkopen. De Bond tot bescherming van honden heeft regelmatig een advertentiecampagne in landelijke dagbladen om liefhebbers die een hond willen aanschaffen, te wijzen op de gevaren. Daarbij probeert zij mensen zo bewust mogelijk een hond te laten kopen. Ik denk dat dit een goede zaak is. Eigenlijk zou ‘de vogelwereld’ gezamenlijk ook eens dergelijke advertenties moet overwegen...

Kernwoorden aankoop:

* eerst alles over vogel te weten komen

* alerte vogel kopen (geen ‘zielepiet’)
* gun jezelf tijd

* aankoopcontract

* direct naar vogeldierenarts (keuring + testen)

* quarantaine

* vaste voetring

* ogen en oren open

 

Ik begrijp dat het een ietwat negatief verhaal is geworden. Echter wel met de bedoeling om je na de aanschaf vele jaren plezier te laten hebben van een leuk huisdier. Als dat lukt, is mijn doel geslaagd. En zoals er in elke branche ‘foute’ mensen zijn, zo zijn er in elke branche en hobby gelukkig ook zeer veel lieve, enthousiaste en goede liefhebbers die je gráág verder helpen. Maak gebruik van hun kennis en kunde!