Alles op gebied van vogels :  AKALA , Birdfood, Dutch.birdfood , PetZoo

liefhebbers van papegaaien en overige vogels  

AKALA

 Dagboek van een kweker. 

Relatie Broer en zus bij papegaaien en kaketoes.

 

Na jaren van afwachten op enige broed activiteit  bij een vermoedelijk koppel rosé kaketoes (Eolophus roseicapillus) heb ik besloten in te grijpen.
 

Ik zal u vertellen hoe de voor geschiedenis is van dit vermoedelijke koppel.

2002 is er  besloten om onverwanten vogels aan te schaffen die bij de ouders groot zijn gebracht.

Na wat rond gebeld en geïnformeerd te hebben zijn we bij een goede kweker terecht gekomen die de vogels testen en liet na kijken door een deskundige dierenarts. Na overleg met de kweker was het mogelijk de jongen bij de ouders uit te laten vliegen wat dan ook onze voorkeur genoot.

Gelukkig was de situatie zo dat er twee onverwanten nesten waren met jongen een met een jong en een nest met twee jongen. Besloten werd om alle drie de vogels aan te schaffen. Elders zouden we dan nog een non-verwante vogel aan schaffen als de geslachten bekend waren. Er werden wat borst veren getrokken om via DNA onderzoek het geslacht te bepalen. Na 5 dagen kwamen de resultaten binnen en het klonk prima in de oren. Het nest met een jong was een man en in het nest van twee kunnen we twee poppen verwachten.

Dan was het resultaat altijd een onverwant koppel en er moest dan nog een man elders aangekocht worden. Jammerlijk belde de kweker na enkelen dagen op met de mededeling dat het mannelijke kuikentje niet goed meer opgroeide. Hij stelde voor om deze onder te brengen bij de twee poppen in het anderen nest. Dat was achter af een prima zet want het mannelijke kuiken werd voorbeeldig grootgebracht samen met de twee kuiken poppen. Na 9 weken konden we dan ook het goede bericht ontvangen dat ze alle drie uitgevlogen waren. Na enkelen weken van na zorg door de ouders en het moment dat ze  goed zelfstandig waren en de testen, onderzoeken goed waren werden de drie musketiers opgehaald bij de kweker. Al snel kwam daar een man bij van de zelfde leeftijd, die na controle en quarantaine in de flok (groep) geplaatst werd. Alle vier gezamenlijk genoten ze hun pubertijd in een ruime volière.

Toen ze zowat drie jaar waren zagen we dat de laatst aangeschafte man zeer genitreerd was in een der poppen maar de ander kwam ook wel eens voor in het stuk. Het mannetje welke opgroeide met de twee poppen zat afgezonderd van het drie tal. Uiteindelijk koos de eerst genoemde man voor het popje dat zijn voorkeur genoot. Zij kregen een eigen ruimte omdat bleek dat het koppel de anderen niet goed meer accepteerde. Deze brachten dat jaar 3 schitterende jongen groot. Het anderen koppel maakte geen aanstalten te gaan broeden. Gezien de jonge leeftijd zullen we dit koppel nog wat tijd gunnen. Het jaar daarna bracht het 1e koppel weer drie prachtige jongen groot. Maar het tweede koppel maakte weer geen aanstalten te gaan broeden.

Na wat na vraag en de boeken er eens op na te slaan kwamen we tot de volgende conclusie. Dit vermoedelijke koppel (man en pop) zijn als broer en zus opgegroeid. Uit wetenschappelijk onderzoek in de natuur is gebleken dat deze nimmer een koppel gaan vormen. Nu is nimmer een groot woord . Van anderen kwekers weet ik dat na jaren samen zijn van een broer en zus deze uiteindelijk wel voor nageslacht zullen zorgen.

 

Zogezegd bij gebrek aan een onverwante partner. Nu waren deze vogels ook onverwant maar wel als broer en zus in een nest opgegroeid. Mogelijk dat dit een remmende factor geeft om het vormen van een goed klikkend koppel. Uit ervaring met zang vogels weet ik echter dat er in deze groep vogels regelmatig broer zus combinaties gemaakt worden om kleur mutaties vast te leggen. Dit past dan mede in een lijn teelt. Maar bij kromsnavels geeft het vermoedelijk anderen uitkomsten. Als hier meerderen kwekers ervaring mee hebben zou ik dit wel eens willen onderbouwen.

Het gaat dan voornamelijk over papegaaien soorten. Zie hier voor mijn vragen.

A. Heeft u een soort gelijke ervaring (broer zus) van welke soort vogels.

B. Kunt u aangeven wat u bevindingen zijn

C. Hoe lang zijn, waren deze vogels samen

D. Was er broed activiteit

E. Waren er eieren, en kuikens geboren.

F. Hoe was de nazorg

Overige informatie.

 

Zoals u kunt lezen kunnen alle kwekers hun voordeel hier mee doen van daar dat ik u reactie zeer opprijs stel. Stuur u gegevens evt. anoniem naar papegaai@akala.nl.  Wij zullen vertrouwelijk met de gegevens omgaan.

Graag zien we u reactie tegemoet.  Met dank Ed en Thiely de Moor.