Alles op gebied van vogels :  AKALA , Birdfood, Dutch.birdfood , PetZoo

liefhebbers van papegaaien en overige vogels  

AKALA

Nieuw op gebied van PDD—KDS 2012

 

Uit het Bornavirus Laboratorium van het NOIVBD te Veldhoven

 Samenvatting voordracht gehouden op het 17e DVG-congres over Vogelziekten , Ludwig-Maximilians-Universität München van 1- 3. Maart 2012

 

AVIAN BORNAVIRUS: ERVARINGEN MET DE ELISA EN DE PCR IN DE AFGELOPEN 2 JAAR

G.M. Dorrestein, M. van Berkel, M. van Lit en S.R. de Kloet

1. Inleiding

Het kliermaag dilatatie syndroom (KDS) ook wel Proventricular dilatation disease (PDD) genoemd is als fataal aflopend ziektebeeld al lang bekend. Het zijn met name de papegaai-achtigen die er gevoelig voor zijn. Door de infectie worden met name de autonome zenuwen van het voorste deel van het maagdarmkanaal aangetast. Dit komt door infiltratie van lymfocyten in de zenuwen en ganglia van het perifere en centrale zenuwstelsel. Door deze infiltraties ontstaan centraal nerveuze storingen met verschijnselen als coördinatie stoornissen, abnormaal bewegelijkheid, blindheid en door aantasting van de zenuwen van het maagdarmkanaal treden verschijnselen op als afwijkend eetgedrag, braken en het uitscheiden van hele zaden in de ontlasting (6).

Kort geleden is een nieuw virus ontdekt (het avian bornavirus [ABV]) in papegaaien die ziek waren met PDD en er wordt nu algemeen aangenomen deze ziekte door dit virus veroorzaakt wordt (9,10). Ook bij zoogdieren komt een Borna Disease Virus (BDV) dat ook een sterke voorkeur heft voor zenuwweefsel, maar het avian bornavirus wordt in vele weefsel aangetroffen, met name in een latere fase van de infectie (11, 15, 16). Hoewel ook klinisch gezonde vogels met het virus besmet kunnen zijn (2, 12), is aangetoond date r een duidelijk verband bestaat tussen een infectie met het avian bornavirus en het klinisch optreden van PDD. Via infectieproeven is de trias van Koch vervuld (4, 5, 13, 14).

 

Na het ontdekken van het avian bornavirus zijn meerdere serologische (western blot, Elisa, indirect immunofluorescence assay) en antigeen-aantonende testen (rt-PCR and Realtime-PCR) ontwikkeld voor de diagnose bij levende en gestorven vogels (2, 8, 9, 10, 17, 18). Bij zieke vogels kan het virus RNA aangetoond worden in bloed, ontlasting, cloaca - en keel uitstrijkjes, en in veren van besmette vogels.

In deze studie presenteren we de resultaten en ervaringen met het gebruik van een elisa en RT-PCR op bloedserum, veren en hersenweefsel. We vergelijken deze uitslagen met de resultaten van histopathologisch onderzoek.

 

2. Materiaal en Methoden

De resultaten van deze studie zijn verzameld in 2010-11. Het materiaal bestaat uit 3.294 sera/plasma monsters van papegaaien die naar het NOIVBD gestuurd zijn voor serologisch (Elisa) onderzoek. Een tweede bron voor materiaal waren secties (110 gestorven vogels) die voor onderzoek werden ingestuurd of aanwezig waren in een eigen collectie (3). Van deze laatste groep werd ook serum, oogvloeistof, vocht uit hartezakje, liquor, hersenen en veren verzameld dat getest werd met de Elisa en/of de rt-PCR M-gen volgens de methoden die we eerder gepubliceerd hebben (1, 2). In aanvulling werden veren verzameld van levende vogels die in de Elisa test positief waren. Ten slotte is het PCR product geďsoleerd uit de hersenen van 25 papegaaien gesequenst vergeleken met de bevinden van een multi-eiwit Elisa (P40, P24, P16 and P29) en de resultaten bij sectie.

 

3. Samenvatting van de resultaten

 

a. Resultaten van de Elisa op serum

 

In totaal was 21.2% van alle sera (698/3.294) positief voor antistoffen tegen het ABV antigeen P40. De verdeling van de positieve resultaten over de verschillende vogelsoorten was Cacatua sp. 34% (244), Amazona sp. 33% (300), Poicephalus sp. 32% (199), Pionus sp. 31% (96), Psittacus erythacus 24% (729), Eclectus sp. 23% (192), ara’s 17% (633), Pionites sp. 17% (159) en E. roseicapillus 15% (266). Van jonge papegaaien (jonger dan 1 jaar oud) (n=307) was het aantal positieve vogels

zeer laag 0.3%. Van 1.242 vogels was het geslacht bekend (644 mannen en 598 poppen) en daarvan was respectievelijk 29% en 27% positief.

Als we kijken naar de voorgeschiedenis van de vogels dan zien we het volgende: patiënten die klinisch verdacht warden van PDD waren voor 58% serologisch positief op antilichamen tegen ABV, bij patiënten die niet verdacht werden van PDD was 15% positief. Als de kooigenoot gestorven was aan PDD dan was 50% positief, en van de gezonde vogels, inclusief net aangekochte vogels getest werden was 14% positief. Van de sera (of pericard vloeistof) die verzameld was tijdens een sectie was bij een macroscopisch verdachte vogel voor PDD (n=19) 90% positief en bij secties zonder verdenking van PDD (n=20) 25% positief.

Ongeveer de helft (49%) van de sera kwamen van kwekers, handelaren en grotere collecties. De belangrijkste redden voor het laten testen van de vogels was in die gevallen een dode vogel met PDD. In deze groepen vogels varieerde het aantal positieve vgels van 7.5% tot 52%.

 

b. Resultaten van sectie materiaal

 

Van de 110 hersenen was 62% (68/110) positief voor het M-gen en bij 98% (45/47 waarvoor serum of pericards vloeistof aanwezig was) was de Elisa positief voor antilichamen tegen het P40 eiwit van ABV. De ene aspecifiek en negatief geteste Elisa’s waren van zieke vogels met een ernstig immunologisch probleem. Van de negatief geteste hersenen (n=17 waarvan we ook Elisa resultaten hadden, was 94% serologisch negatief (16/17). Slechts een was erg zwak positief.

Er zijn in totaal 100 veen getest met de PCR en hiervan waren er 49 positief voor het M-gen. Van 38 van deze positieve monsters was ook de Elisa uitslag beschikbaar en hiervan was een 100% overeenstemming. Vergelijken we de 31 negatieve veren waarvan ook serologie bekend was dan was die overeenkomst slechts 41%. Als we hersenen en veren met elkaar vergelijken dan was er een overeenstemming van 85% (23/27) voor positief/positief en 91% (10/11) voor negatief/negatief.

 

Van de vogels die voor sectie werden aangeboden met een verdenking van PDD op basis van klinisch onderzoek (n=34) vertoonden slecht 20 het typische sectiebeeld van PDD en hiervan waren er 19 positief in de PCR. Er waren er 9 met een atypisch beeld van PDD en hiervan waren er 7 in de PCR psitief. Van 84 secties waren PCR resultaten beschikbaar en hiervan waren er 54 positief. Hiervan vertoonden 56% (30/54) het macroscopisch beeld van een klassieke PDD. Van 30 vogels waren de hersenen negatief voor ABV en van deze vogels waren er 2 met het typische PDD beeld (bij een van deze 2 waren de veren positief ).

Vergelijken  we de resultaten van microscopisch onderzoek met de PCR uitslagen, dan bleek dat 44% van de vogels besmet met het ABV (14/32) geen microscopische PDD afwijkingen vertoonden. Deze vogels hadden dus geen PDD, maar al deze vogels vertoonden microscopische afwijkingen in de hersenen (perineurale gliosis en of perivasculaire cuffing).

Daartegenover vertoonde geen van de in de PCR negatieve vogels de typische microscopische veranderingen van PDD. Lymfoide aantasting van de bijnieren, een microscopische afwijking vaak beschreven bij PDD, werd slechts gezien bij 28%, maar afwijkingen in de hersenen bij 89% van de vogels besmet met het ABV.

Via het sequensen van het PCR product (n=20) werden de volgende virusstammen aangetoond: 4x type 1, 8x type 2 and 11x type

4. In vergelijking met de multi-eiwit elisa werd geen specifiek patroon gevonden.

 

4. Discussie

De betekenis van deze bevindingen en gevolgen voor de vogels zullen bij de presentatie besproken worden

 

· Literatuur 1. DE KLOET A.H., KERSKI A., DE KLOET S.R. (2011) Diagnosis of Avian Bornavirus infection in psittaciformes by serum antibody detection and reverse transcription polymerase chain reaction assay using feather calami. J Vet Diagnos Invest 23:421-429. 2. DE KLOET S.R. AND DORRESTEIN G.M. (2009) Presence of avian bornavirus RNA and anti avian bornavirus antibodies in apparently healthy macaws. Avian Diseases. 53:568-573. 3. DORRESTEIN G.M. AND WIT M. DE. (2005) Clinical Pathology and necropsy. Chapter 7.In: The Manual of Psittacine Birds. 2nd ed. N. Harcourt-Brown and N.A. Forbes (eds) BSAVA Manuals pp 60-86.

© Dr Gerry M. Dorrestein, NOIVBD Winterresedijk 51, NL-5507 PP Veldhoven. www.noivbd.nl, email dorresteingm@noivbd.nl

Ziektes en ongevallen bij papegaaien

 Voor ik we u wat vertellen over ziektes raden wij U altijd aan :  Als uw vogel ziek is ga direct naar een dieren arts. Het is ook fijn  een vaste dierenarts te hebben omdat deze dan geheel op de hoogte is van u en uw vogels, Ook wij hebben een vaste dieren arts Het is dokter Hedwig v d Horst en ze is bekend met al onze dieren , ze is hier geweest  kent onze flock en ze heeft al onze papegaaien via een DNA onderzocht op diverse ziektes waaronder PBFD getest.. En de vogels worden goed onder controle gehouden .Via de kuikens worden ook steeds de controle uitgevoerd en sterft een van onze papegaaien gaat deze naar Utrecht voor een geheel onderzoek zodat we ziektes als KDS -PDD  en PBFD  proberen uit te sluiten. Een gezonde vogel is waar wij naar streven. Maar een bijzondere maar toch niet onbelangrijke tip:

Voorkomen blijft altijd beter dan genezen. Zo zijn er altijd preventieve maatregelen die u kunt treffen om schades en  ziektes te voorkomen. 

 

Ongevallen in en om huis.

 Let op met elektriciteit. Ze zijn slim en kunne makkelijk aan draden eten .Dus zorg dat de draden in de muur zitten of afgedekt  Gif is ook zeer gevaarlijk koper,lood,nicotine,kwik,balpen,stift  Ja let hierop zelfs het lood in uw gordijnen kan een papegaai aan sterven. Deze giffen zijn er ook als u verft, of reinigt bvb  tapijt of uw oven. Hierna goed luchten want een papegaai is hiervoor extra vatbaar. Wat u niet zo erg waarneemt ruiken zij wel en de luchtwegen worden dan aangetast.  Dus alles u denkt ik ga eens lekker de oven reinigen zet dan uw deuren open. Menig papegaai is zo van de stok gevallen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Let ook op met giftige planten en bomen 

Zoals bvb  klim op , gouden regen, hulst, bepaalde soorten  naaldhout informeer hier  eerst na.Wanneer uw vogel gaat vliegen kan hij tegen de ramen aan vliegen.  Misschien kan een gordijn of luxaflex een oplossing zijn.Mocht het een groot probleem worden knip dan minimaal de vogel zodat hij kan wennen aan afstanden en dit leren. Let op met ander huisdieren een hond of kat. Informatie die van belang is bij huisdieren is de angst gegrepen te worden door kat  of hond, soms zelfs slangen.Maar een gevaar is ook bvb de Vlooien band die in direct schadelijk kan zijn. De werkzame stof(en) in vlooienbanden zijn in principe ook schadelijk voor vogels. Bij het gebruik van banden wordt er normaal gesproken echter geen of nauwelijks stof via de lucht verspreid, zodat onder normale omstandigheden vogels er niet mee in aanraking komen. Kan een papegaai bijvoorbeeld gezellig bij de hond liggen, dan is het een ander verhaal, dan zijn banden beslist gevaarlijk.  Voor de duidelijkheid, vlooien doodt je met gif! Er zijn ook mildere middelen en allerlei huismiddeltjes, maar echt bestrijden moet eigenlijk gewoon met gif. De kunst is dit gif zo te doseren dat alleen lagere dieren als vlooien er last van hebben. De laatste jaren zijn fabrikanten steeds beter gaan beseffen dat de huisdieren zelf niet "aangetast" mogen worden. De omgeving is wat anders, als je geen gevaarlijke sprays wil gebruiken in verband met de vogels is stofzuigen, stofzuigen en nog eens stofzuigen de remedie. Vlooieneitjes verpoppen zich en vormen een cocon, die krijg je nergens dood mee. Tot een jaar kunnen die liggen wachten alvorens  ze uitkomen.

Dus let op met uw papegaaien met een vlooien band    In de badkamer kan uw vogel verdrinken laat hem nooit alleen. In de keuken kan hij zich verbranden, denk aan uw gastfornuis, zelf heb ik eens gehad dat ik water in de aanrecht had gedaan voor het schoonmaken van de kooi Onze Max vloog in de keuken en ging koppie onder. Dus ondanks alles let op de vogel laat hem niet alleen. ook in de keuken kan je geuren en walmen hebben dmv koken die zelfs  grote gevolgen kunne hebben   Want  teflon is dodelijk voor uw papegaai. Dit is een antibak laag die veel in pannen zit. Zou deze branden dan komt hiervan een “dodelijke” lucht voor uw vogel. Dit als hij echt heet word zodra er boter in de pan is dan is het gevaar minder. Maar Let daarom ook heel goed op als u gourmette gaat   want vaak bakt u dan even niet en deze pannetjes gaan dan dus zeer verhit worden en dan komt de gevaarlijke lucht vrij. zet uw vogel even in een vrije ruimte en lucht erna goed de kamer. Let ook op met uw deuren Ja ze zitten er zo tussen en u maar denken hč de deur klemt. Het komt voor dus let op lelijke botbreuken en kneuzingen komen door deuren,maar ook een open deur  is gevaarlijk want weg is meestal echt weg. Een van de gevaren is tocht. 

Ja en tocht is niet meteen twee deuren tegen elkaar open maar ook kou van de ramen!! Dit geeft ook temperatuur verschillen en dan is een longontsteking nabij. De temperatuur moet een beetje stabiel blijven. Ook als je met de papegaai nar buiten gaat ga niet van een kamer van 22 graden de sneeuw in Of laat hem eest ff wennen aan het verschil.

Spleten in uw huis, de vogel denkt dat is een leuk plekje en kruip hierin b.v. kast,  ze kunnen stikken klem raken En hierdoor een hartstilstand krijgen. Dit zijn de meeste gevaren in huis die voorkomen Ik wilde u deze graag even vertellen het is dan ook zeer belangrijk.  Tips:  Als u een huiskamer vogel los uit de kooi laat doe de gordijnen dicht zodat u voorkomt dat de papegaai tegen de raam aanvliegt met alle gevolgen van dien.

Let ook op de hygiëne en de wekelijks douche beurt. Voedsel controle iedereen dag, en een goed en gevarieerd dieet. Let ook op de zaad bak geef niet te veel en kijk dagelijks het zaad na op lege zaad doppen. Laat de vogel ook alle zaden zo veel mogelijk opeten zodat hij de kleineren zaden leert eten om zo niet te vet en te eenzijdig voedsel te nuttigen. Vergeet ook dagelijks  de bijvoeding niet zoals een stukje fruit of groente en evt. wat zacht voer zie onze voeding. Onze papegaaien kunnen soms als dolle tekeer gaan in de kooi met als gevolg dat ze van de stok of kooi naar beneden vallen. Er kan dan een breuk ontstaan in de vleugel poot of snavel breuk. Het ergste geval dood . Komt voor !!! 

Breuken moeten altijd door een dieren arts gezet of verbonden worden. Open wonden kunt u zelf behandelen met spuit pleister of een heet gemaakt mes tegen de wond houden. Om zo de wond dicht te schroeien. Mijn advies is dan ook hang de kooi niet te vol met allerlei leuke speeltjes maar verwissel zo nu en dan een speeltje . Blijft interessant voor de papegaai en de kooi hangt niet te vol .  Kijk ook altijd uit met ramen. De vogel ziet deze niet en vliegt zo tegen de raam met als gevolg nek breuk, hier is echter niets tegen te doen zodat de dood na enkelen minuten zal intreden! Pas dus op en grijp ook niet meteen naar een schaar maar ga op zoek naar oplossingen, Vaak zijn ze zo simpel. 

Ziekte's

Als u een gewonde ,zieke of dode papegaai heeft. Laat deze nakijken door een dierenarts. Dit om evt. ziektes of besmettingen verder te voorkomen.  Algemeen: Als u een papegaai koopt kijk dan goed naar de vogel. Is deze levendig - kijkt hij helder uit de ogen - en knijpt hij niet met de ogen. Tranen is ook uit den boze even als bol zitten. Geen dunne ontlasting.( wat eet hij pellets of zaad)  Is de vogel schoon! - plukt hij niet ! en heeft hij aandacht voor de omgeving dan heeft u waarschijnlijk een gezonde vogel voor zich. Observatie van de vogel blijft de eerste maanden aan de orde. Koop vertrouwd en kijk naar een evt. garantie en zorg voor een goede begeleiding.

Belangrijk  Laat een dierenarts een bloedmonster laten nemen om te testen op ziektes. Veiligheid voor alles. 

PDD= KDS 

Info voor 2010:

Een fatale kromsnavel ziekte. KDS=kliermaagdilatatiesyndroom in het Engels PDD=Proventricular Dilatation Dease. Iedereen die vogels houd en vooral de kwekers moet zich op de hoogte stellen van het onderwerp KDS Er zijn twee redenen voor ,de eerste is dat er veel  grote parkieten , grasparkieten en andere soorten (mogelijk ook kanaries ,wevers, toekans) aan dood gaan. Omdat veel mensen de symptomen niet kennen en maar weinig dierenartsen de diagnose kunnen stellen. De tweede reden is dat er nog geen medicijnen voor zijn .In de V.S nemen  ze deze ziekte ernstig ,maar in andere landen word er weinig over gepubliceerd, behalve in veterinaire tijdschriften  Voor zover treft de KDS zelfs huiskamers en voličres met de grootste hygiëne en de beste verzorging.

De Symptomen? KDS is een  feite een ziekte  van het zenuwstelsel  die onder andere tot gevolg heeft dat de kliermaag niet meer functioneert. Maar er zijn ook andere kenmerken. De symptomen zijn verschillend. Toen de ziekte voor het eerst werd beschreven  werd hij verbonden aan gewichtsafname over langere periode,onverteerd voedsel in de ontlasting en in de verwijdde  kliermaag In feite hoeft geen van deze symptomen te worden geconstateerd . Andere algemeen  voorkomende verschijnselen zijn  op gebraakt  voedsel, verdikking in de onderbuik verzwakking  polyuria (grote hoeveel heit water in urine)  diarree  of juist weinig ontlasting  

Sommige vertekenen  beeld alsof  het zenuwstelsel  niet goed functioneert. Ze lijken onzeker ,maken abnormale bewegingen met hoofd of houden de kop scheef..Gewichtverlies  kan voorkomen zonder dat de eetlust verminderd, Dit  geeft energie verlies als gevolg en slechte vertering. De klinische  bevindingen zijn niet specifiek uniform en mycotiche (schimmel) of bacteriële infecties  kunnen het laboratoriumbeeld compliceren. 

Hoe besmettelijk is KDS. Daar bevat geen eensluidende mening over.  Volgens dr Ritschie   heeft het  wel een lagere overdrachtgraad in vergelijking met b.v :PBFD (psittacine beak and feather diseases ) Maar DR Taylor gelooft dat  het is “zeer besmettelijk.” Is.  Het onderzoek van Ritschie  toont aan dat de ziekte zich niet voordoet bij alle er aan blootgestelde vogels: dat wijst erop dat sommige vogels een aangeboren weerstand hebben, een beschermende immuniteitsreactie ontwikkelen  ,geen factoren hebben die nodig zijn om de ziekte op te lopen of dragerstadium te ontwikkelen. Dit geeft aan dat bepaalde vogels  dragers van  KDS kunnen zijn. 

Hoe lang kan een besmette vogels leven.? De meerderheid sterft na enkele maanden  tot een jaar nadat klinische signalen zich hebben ontwikkeld. Sommige leven maar 5 of 6 weken. De ziekte kan waarschijnlijk acute ,half acute en meer chronische stadia. De algemene overtuiging bestaat dat deze ziekte niet te genezen is.

Wat is de incubatie tijd? Deze is nog niet bekend .De ziekte is vastgesteld bij kromsnavels vanaf 10 weken. In tegenstelling van polyomavirus word het KDS waarschijnlijk aangetroffen bij  volwassen  dan bij jonge vogels. Dit kan echter ook zo blijken omdat de klinische signalen zich zo langzaam ontwikkelen. KDS is vastgesteld bij een paar soorten vogels in het wild

Welke vogels zijn het meeste vatbaar? KDS is het meest beschreven bij vogels die binnen zijn gehuisvest  Deze ”epidemie.”  Zou minder: agressief ” zijn bij buitenvoličres .Net als bij elk ander virus schijnt dit gemakkelijker te worden overgebracht in een gesloten ruimte. Dit doordat hier een grotere infectiedruk ontstaat dan in open voličres.  Als er een koppel een exemplaar sterft aan KDS hoeft de ander niet noodzakelijk hetzelfde lot beschoren te zijn. Deze hoeft niet perse te worden besmet maar de kans is groter. Vogels met een goed weerstand hoeven echter niet ziek te worden. 

Hoe kan een kans op verspreiding worden beperkt?  Er word wel gesuggereerd dat de vogels 6 maanden in quarantaine  moeten . Dit is vaak moeilijk omdat kwekers geen ruimte hiervoor beschikbaar hebben.

Welke stappen ondernemen om collectie in stand te houden? Als er meer dan een vogels sterft met de eerder genoemde symptomen.? 

1 .Laat sectie verrichten met de opdracht dat de organen moeten worden opgestuurd voor histologisch (weefsel) onderzoek.

2. Als er sterfgevallen komen: volg dan Quarantaine voorschriften Laat niemand toe. Verplaats geen vogels. Dompel water bakken in : Virkon (desinfectans voor virus dodend)  Houd alles schoon : ventilatoren  filters , lampen, zelfs fittingen!!. Er kan overal stof zitten en daarmee een virus. Gebruik een ionisator  deze verwijderen stofdeeltjes uit de lucht, Desinfecteer, Als u vogels in huis houd neem dan aparte kleren en schoenen voor u in de vogelkamer komt of voličre Was uw handen na het verlaten hiervan.

3.Als er mogelijk besmetting is met KDS :ga naar dierenarts, maak  afspraak zodat de ziekte niet met andere in contact kan komen.

4.Verkoop geen vogels

Wat moet u doen met zieke vogels met  mogelijk KDS? Isoleren i.v.m besmettingsgevaar. In quarantaine. De meeste besmette vogels zullen ook aan  secondaire infecties lijden ,van bacteriële of fungale  (schimmels) aard. Als bij een vogel KDS is vastgesteld zou het gemakkelijk zijn  te veronderstellen dat de andere  zieke vogels in de buurt hieraan zouden lijden, zelfs als de symptomen  niet precies het zelfde zijn. Sommige laten al de vogels inslapen. Maar omdat het zeer onwaarschijnlijk is dat de ziekte wordt vastgesteld bij een levende vogel  bestaat het risico onnodig de vogel te doden die geen KDS heeft en die met een gerichte behandeling zou kunnen genezen.